Get Adobe Flash player

Kontakt

Projekty SKRABACZ Sp. z o.o.

 

ul. Partyzantów 42
ILKOWICE
33-131 ŁĘG TARNOWSKI

Polecamy

PROJEKTY GOTOWE

798 645 645

thumb 71c6e4eec148

Cennik

Poniżej zamieszczamy orientacyjne i szacunkowe ceny projektów i innych opracowań, które wykonujemy w odniesieniu do m2 powierzchni użytkowej projektowanych obiektów.

Każdy projekt WYCENIAMY INDYWIDUALNIE uwzględniając stopień skomplikowania budynku i jego wielkość oraz oczekiwania Inwestora co do zakresu i formy projektu.
Przygotowujemy bezpłatną ofertę wykonania projektu zawierającą wykaz niezbędnych opracowań koniecznych do wykonania w konkretnym przypadku.
Aby otrzymać ofertę prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Podane ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
Podano ceny netto, należy doliczyć 23% vat.

Bookmark and Share
Projekt koncepcyjny

15 zł /m2 projektowanej powierzchni użytkowej

 
 Projekt koncepcyjny obejmuje:

- wstępny projekt koncepcyjny na podstawie wytycznych Inwestora (rzuty z aranżacją pomieszczeń, wizualizacje wkomponowane w fotografię terenu - 2 warianty)
- ostateczny projekt koncepcyjny po akceptacji projektu wstępnego (rzuty z aranżacją pomieszczeń, przekroje, wizualizacje wkomponowane w fotografię terenu, robocze widoki wybranych wnętrz, robocza animacja - film z okrążenia wokół budynku)

Projekt budowlany

55 zł / m2 projektowanej powierzchni użytkowej

 
 Projekt budowlany - po ostatecznej akceptacji koncepcji architektonicznej - obejmuje:

-projekt architektoniczno–budowlany w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę,
-projekt konstrukcyjny w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę,
-projekt zagospodarowania terenu,
-analizę termoizolacji przegród zewnętrznych budynku (ściany, dach, okna) i wybór optymalnego rozwiązania,
-projekt BIOZ niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę,
-przygotowanie wystąpień i wniosków do uzyskania uzgodnień niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę,

Projekt budowlany wielobranżowy

90 zł / m2 projektowanej powierzchni użytkowej

 
 Projekt budowlany wielobranżowy obejmuje:

-projekt architektoniczno-budowlany w niezbędnym zakresie,
-projekt konstrukcyjny w niezbędnym zakresie,
-opinię techniczną dot. możliwości przebudowy lokalu,
-projekty instalacji wewnętrznej wod-kan, co, elektrycznej, wentylacji,
-przygotowanie wystąpień i wniosków do uzyskania niezbędnych uzgodnień,
-uzgodnienia projektu w zakresie p. poż., sanepid

Inwentaryzacja architektoniczna

7 zł / m2 powierzchni użytkowej

 

Inwentaryzacja architektoniczna obejmuje:
-wizja lokalna, obmiar lokalu i dokumentacja fotograficzna
-rysunki budowlane skala 1:100 (rzuty, przekroje, elewacje)
-opis techniczny
-dokumentacja fotograficzna
w formie wydruku - 2 egzemplarze oraz w formie elektronicznej (pliki "pdf")

 

Adaptacja projektu typowego

 

1500 zł / szt.

Adaptacja projektu typowego w zakresie:
- wykonanie projektu zagospodarowania terenu na mapie do celów projektowych
- adaptacja rysunków projektu typowego w zakresie architektonicznym i konstrukcyjnym
- przygotowanie wystąpień i wniosków do uzyskania uzgodnień niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę,
- cena nie zawiera wprowadzenia zmian do projektu, opracowań infrastruktury na działce (zjazd, przyłącza, sieci, itp.), charakterystyki energetycznej, analizy ekonomicznej, itp.

 

Uzyskanie w imieniu Inwestora wszelkich niezbędnych uzgodnień pozwoleń

i warunków oraz pozwolenia

 

od 1000 zł.

 

- cena nie zawiera opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia na budowę

 

Opinia techniczna w zakresie architektonicznym i konstrukcyjnym

od 7 zł / m2 powierzchni użytkowe

 
 
 
 
 

Projekt instalacji wewnętrznej elektrycznej

10 zł / m2 projektowanej powierzchni użytkowej

 
 
 
 
 

Projekt instalacji wewnętrznej wod-kan i co

20 zł / m2 projektowanej powierzchni użytkowej

 
 
 
 
 

Mapa do celów projektowych

od 700 zł / szt.

 
 
 
 
 

Badania geotechniczne

od 800 zł / szt.

 
 

obejmują:

- odwierty geologiczne.

Wycena zależna od ilości koniecznych do wykonania otworów

 

Opinia geotechniczna

od 400 zł

 
 

- zamiennie zamiast badań geologicznych

Kosztorys budowlany

od 500 zł

 
 
 
 
 

Informacja BIOZ

100 zł

 
 
 
 
 

Charakterystyka energetyczna + Analiza ekonomiczna

450 zł

 

Świadectwo energetyczne

200 zł

 
 

Niezbędne do oddania budnyku do użytkowania

Szczegółowy projekt wnętrz

90 zł / m2 projektowanej powierzchni użytkowej

 
 

Szczegółowy projekt wnętrz obejmuje:
- koncepcyjne wizualizacje wnętrz z aranżacją w dwóch wariantach,
- rzut pomieszczeń z aranżacją,
- poprawiona koncepcja po konsultacji z Inwestorem
- projekt wnętrz po ostatecznej akceptacji koncepcji przez Inwestora,
projekt wnętrz wykonany w stopniu szczegółowości jak dla projektu budowlanego:
-rzuty pomieszczeń z aranżacją,
-rzuty sufitów,
-niezbędne przekroje,
-opis przyjętych rozwiązań przestrzennych i materiałowych,

Podstawowy projekt wnętrz

50 zł / m2 projektowanej powierzchni użytkowej

 
 

Podstawowy projekt wnętrz obejmuje:
- koncepcyjne wizualizacje wnętrz z aranżacją,
- rzut pomieszczeń z aranżacją,
- poprawiona koncepcja po konsultacji z Inwestorem,
- projekt wnętrz po ostatecznej akceptacji koncepcji przez Inwestora, wykonany w stopniu szczegółowości jak dla projektu budowlanego:
-rzuty pomieszczeń z aranżacją,
-niezbędne przekroje,
-opis przyjętych rozwiązań przestrzennych i materiałowych,
Projekt nie zawiera rysunków wykonawczych, rysunków warsztatowych, kosztorysów, projektów instalacji, wykazów i zestawień materiałów,

Kierownik budowy

od 1500 zł

 
 

- nadzór kierownika budowy na etapie całości inwestycji

Cena zależna od rodzaju inwestycji.

Realizacje

Jesteśmy na G+